Galleri

Nedenfor kan du følge renoveringen frem til åbningen i sommeren 2017

Den 1. oktober 2015 overtager vi ejendommen af Lone Lods (datter af Inger og Hans Lods), hvor vi samtidig aftaler at gården fremadrettet døbes "Lodsens Gaard" med hendes accept. Arbejdet kan nu begynde på gården fra 1799

Hovedhus, ladebygninger og stalde skal tømmes. Den ene lade (hvor taget siden giver efter) forstærkes. Halmlofter er ikke længere tilrådelige at bevæge sig på, så alt pilles ned.

Spær og nye lægter er ved at være på plads. Nu skal konstruktion afstives og nyt stråtag kan snart forskønne den gamle ejendom.

Kloakering og vandledninger er lavet, hele ejendommen har fået gulvisolering og et betondæk i ét plan, og arbejdet med at lave nye - og hævede loftsbjælker er i gang.

Tilhørende garage er blevet malet sort, og den fritstående staldbygning bliver bragt "til live" igen, efter at have stået uden tag over 7 måneder. Der bliver lavet nye spær, som kan styrke bindingsværket og holde sammen må den midterste del af bygningen.

Det sidste bindingsværk er blevet repareret, stenene i gårdens midte er taget op, og ærtesten kan nu fordeles omkring bygninger og på gårdsplads for at gøre det lettere at gå på. Malearbejde af vinduer og døre er samtidig i gang.

Murstensgulvet er lagt, og det skal fuges og efterfølgende slibes. De blødstrøgne sten vanskeliggører fugearbejdet, men murermester Finn 'mætter' stenene inden. Jan har lavet en ny port, og vi får den passet til og sat op, så ejendommen er helt lukket inden eventuelt vintervejr. (dec. '16)

Det afsluttende arbejde med gips- og loftbeklædning er i gang. Takket være god hjælp fra familie og venner i weekend, fik det hele et 'boost'.(marts '17)

Selskabslokalet er i store træk færdigt, og etablering af køkken, maling af vindueskarme og vinduer indvendigt, samt montering af hvidevarer er igangsat. Jan hjælper med køkken - og Pia har taget den store tørn på vinduerne.

Indledningsvis tømmes alle staldbygninger for halm i oktober/november 2015, og nedtager de gamle halmloft i alle staldbygningerne, da forsikringen sker på denne forudsætning. Stormen 'Gorm' kommer forbi i slutningen af november, og 'skubber' lidt på planlægningen. En kammerat hjælper med at tage resterende tagkonstruktion ned, så det kan bygges op i foråret

I foråret 2016 er der kun det oprindelige oliefyr + gulv tilbage i hovedhuset. Vi kan snart begynde at nedbryde beton, tage gamle gulvbrædder op og begynde gravearbejdet. Bemærk de gamle "Helberskovsten", som træder frem i det gamle murværk..

Tagkonstruktion er forstærket med støttespær og nye lægter. Tækkeren er i gang, og det sidste beton er snart ude, så vi kan få isoleret gulv og støbt nyt beton.

Bjælkerne er  hævet så loftshøjde lever op til dispenserede krav. Binindgsværk er repareret på bærende dele, og det nye stråtag på sydsiden står færdigt. Arbejdet med tage på ladebygninger kan nu begynde.

Efter at have 'huseret' udenfor hele sommeren, er aktivitet nu igangsat indenfor i september '16, hvor mureren har været i gang med at lave indevendige mure efter foreskrifter. Den gamle ejendom begynder at finde sin 2. ungdom og berettigelse

Vinduer og døre er malet første gang i den oprindelige almueblå, som blev benyttet på mange gårde og huse tidligere. Samtidig er et omstændigt - men nødvendigt - arbejde med at dele mursten til gulvene i gang. Ca. 2000 mursten skal deles, for at loftshøjden ikke reduceres for meget af murstene.

Færdigslebet gulv, og vi har forsøgt at teste styrken bag "imprægneringsmidler" - svaret er klart, men det er priserne desværre også på de bedste midler. Gulvet er nu behandlet med gulvpleje, og arbejdet med etageadskillelse/loft og VVS-arbejdet tager fart. (jan. '17)

Det begynder at ligne et færdigt projekt, efter at isolering, gipsplader monteret og træloft er lavet. Samtidig får Frida malet staldvinduer og ejendommens 'fødselsår' bliver monteret på gavlen.

Så kan vi sætte flueben ved de 'store ting' og indretning + finish er det næste der står for inden decideret åbning af traktørstedet.

Medio januar 2016 påbegynder vi arbejdet indendørs i hovedhuset. Køkken, radiatorer, rørledninger, sanitet, fyr og isolering tages ud som det første. Hele huset skal tømmes, så det blot er ydermure der står tilbage. Den 1. februar har vi alle 'løse' installationer ude + isolering, og kan påbegynde nedtagning af loft, vægges og gulve.

Tækkemanden, Lars V. Andersen, har nu påbegyndt arbejdet. Vi starter med at tage det gamle stråtag af (og det trængte), inden vi sætter nye støttespær og lægter op.

Tækkearbejdet nærmer sig sin afslutning. HEB-jern skal støbes ned til at styrke murværk og kloakering og vand skal etableres. Snart er der fast bund på Lodsens Gaard igen.

De gamle pandeplader er taget af udbygningerne, og arbejdet med at forstærke konstruktion med nye støttespær og lægter kan begynde. Alle ladebygninger skal have nyt sort ståltrapez-tag .

Taget er færdigt, gården er officielt navngivet, og reparation af bindingsværk er i gang, så bygningerne står klar til vinteren.

Skabelonen til indvendige vægge og rammen for murstensgulvet er sat. Mark, Casper og Per fra Finn Thøgersen ApS er i gang med gulvet, som efterfølgende skal slibes og imprægneres. Samtidig er ejendommen blevet kalket, så den står flot til foråret.

Lars har hjulpet at sætte ny bagdør til køkken og nye brandøre ind til hovedlokalet fra køkken og toiletter. Samtidig er isloering af køkken, toiletter og etageadskillelse færdig. Nu mangler vi kun at isolere og beklæde vægge og lofter i det store lokale.

Bagindgangen er 'gen-etableret', gips og loft er oppe, nye vindueskarme monteret, og Anna og Lone har påbegyndt malearbejde ovenpå masser af timers spartel- og pudsearbejde. Snart kan køkken, toiletter og det sidste el-arbejde begynde.